Konusu " Eğer teknolojinin tüm gereksinimlerinizi karşıladığı, çalışmak zorunda olmadığınız bir dünyada yaşıyor olsaydınız, yaşam seçimleriniz neler olurdu? "

Yazar Rumuzu: kısa2520
Eser Sıra Numarası:220213eser34                                                       NEREYE KADAR TEKNOLOJİ
     İnsan hayatında teknolojik gelişmeler çok etkili olmuştur. İnsan teknolojik gelişimi sağladığı gibi üretilen teknolojik aletlerin de tutsağı haline gelmiştir. Diğer bir ifade ile teknoloji insanı esir almıştır. Çok önceleri sadece teknolojiden yararlanmayı düşünen insan, yaptığı işleri kolaylaştırmak amacını gütmekteydi. Şimdi ise insan, teknolojiyle o kadar iç içe geçti ki neredeyse hiçbir şey üretmez hale geldi. Üretimi artık robotlar yapar oldu.
Peki insan bu aşamadan sonra ne yapacak? Teknolojiden nasıl uzaklaşacak? Kendisine yeni imkanları nasıl hazırlayacak? Günümüzün önemli soruları bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. İnsan bu sorulara cevap verebiliyorsa hala hayatını şekillendirebiliyor ve teknolojiyi gereksinimi kadar kullanıyor demektir. İnsanın yaşamında gereken teknolojik kullanımı onu sınırlamamalı ve esir almamalıdır. Bu bakımdan insan hayatta yapabileceklerini yerine getirmeli ve yaptıklarıyla övünebilmelidir. Çoğu insan çeşitli hobilerini ön plana çıkarmıştır. Hobileri sayesinde arzu ettiği her türlü aktiviteyi yerine getirmektedir. Bu aktiviteleri yerine getirirken de teknolojiyi araç olarak kullanmaktadır. Örneğin, sanatkarlarımız her türlü sanat üretiminde kendi becerilerini göstermekte olup sadece işlerini yaparken teknolojik aletlerden yararlanmaktadır.
Benim konuya yaklaşımım ise teknoloji ve insanın birlikte yaşamın içinde olmasıdır. Teknolojiyi kullanırım ama teknolojinin beni kullanmasına izin vermem. Örneğin keman çalarım, kemanın üretiminde teknolojiden yararlanırım ama notalarla eşsiz bir melodiyi kemandan seslendirmem benim kişisel becerimdir. Dolayısıyla teknoloji üretiminde insan vardır ama teknolojiyi kullanan da insan olduğu için ondan ne zaman yararlanıp yararlanmayacağına da karar veren insandır. Her alanda insanın yerini tutan robotlar üretilmiştir. Bu robotların neredeyse insanın ağzına yemeğini vermediği kalmıştır. Oysaki insanın beslenmesini sağlayan sebze, meyve ve tahıllar hiçbir robot tarafından yapılmamaktadır. Bu ilerleme en üst aşamaya da ulaşsa, yani yemeğin yapılabildiğini dahi düşünsek insanın düşünce gücü olmadan üretimin olmayacağı çok açıktır. Zira toprağa ekilen tahıldan, bir makinenin vidasına kadar üretimin her aşaması düşünce gücüyle geliştirilebilir. Dolayısıyla hepimizin yapabileceği çok şeyler vardır. Kendimden örnek verecek olursam teknolojinin bütün üstünlüğüne rağmen onu harekete geçirecek olan enerjinin üretimini sağlardım. Enerji üretimi çağımızın en önemli gereksinimidir. Enerjisiz hiçbir makineyi kullanamazsınız. Temel gereksinim maderlerini üretemezsiniz. İnsanın hayatta kalmasını sağlayan ısınma, barınma ve korunma ihtiyaçlarını yerine getiremezsiniz. Benim bu alanda yapacağım çalışmalar enerjiyi koruma ve doğal yollarla elde etme çalışması olacaktır. Samanyolumuzda yer alan temel enerji kaynağımız Güneş, benim çalışma alanım olacaktır. Güneşin mevcut enerji kaynağı ve yaşamsal etkisi göz önünde alındığında Güneşten üreteceğim enerjinin dağılımı ve kullanımı en önemli etkinlik olacaktır.
      İnsanın yaşamı ve gereksinimleri insan tarafından karşılanmalıdır. İnsanın yapabileceği hiçbir şey sınırlı değildir. Fonksiyonel olarak sonsuz aktiviteler gerçekleştirilebilir. Benim özellikle üzerinde durduğum enerji üretimi ve geliştirilmesi sınırlandırılabilecek bir girişim değildir. O halde son noktaya ulaşmış bir teknoloji dahi olsa, o teknolojinin ihtiyaç duyduğu yine enerji olacaktır. Benim buradaki düşünsel faaliyetim gerçekleşmediği sürece teknolojinin en son noktası ancak bana ulaşmış demektir.