Konusu " Eğer teknolojinin tüm gereksinimlerinizi karşıladığı, çalışmak zorunda olmadığınız bir dünyada yaşıyor olsaydınız, yaşam seçimleriniz neler olurdu? "

Yazar Rumuzu:katib1365
Eser Sıra Numarası:230213eser18
                                                  TEKNOLOJİ VE SONRASI
    Teknolojinin çok geliştiği bir dönemi düşündüğümüzde teknolojik işlevlerin üst düzeye çıkması sonucunda insanlara düşen görevler git gide azalır. Bunun sonucunda insanın iş yükü azalır. Bu bizler için oldukça güzel bir durum olduğu kadar olumsuz bir durum daha söz konusudur. Örneğin 1950’lerde tarıma makinenin girmesi ile birlikte insana olan ihtiyaç giderek azaldı. Bunun sonucu olarak insanlar başka yerlere göç etmek durumunda kaldılar. Başka mesleklere yöneldiler. Bu küçük bir örnek. Tüm ihtiyaçlarımızın teknoloji ile karşılandığını düşündüğümüzde iş yoğunluğu daha çok bilişim alanına dönecektir. Bireylerin gereksinimlerini makineler ve teknolojik araçlar yerine getireceğinden insanların zamanlarını daha verimli kullanmasını sağlayacak seminerler yapılabilmesini teşvik ederdim.
Eğer zengin olsaydım herkesin ibadetini yapabileceği bir yer yapardım. Cami, üniversite gibi bilim yuvaları yapardım. Fakir fukaraya yardım ederdim. Onların ihtiyacını gidermek için maddi açıdan destek sağlardım. Başıboş hayvanlar için barınaklar inşa ettirirdim. En önemlisi de okul olmayan köylere okul yaptırırdım. Çünkü toplumun temeli okuldur. Ardından hac ibadetini yerine getirirdim.
    Kimsesiz çocukları da unutmazdım. Onlar için yurtlar yapılabilir. Eğitimlerine katkı sağlanabilir. Van depremzedeleri için kalacak yer tahsis ederdim. İşsizler için fabrikalar açardım ve onlara maddi destek sağlardım. Vatandaşların sağlığı için her köy ve kasabaya sağlık ocakları ve revirler açardım. Türkiye’nin maden zenginliklerini göz önünde bulundurarak bunları işletecek bir fabrika kurardım. Doğanın dengesini korumak adına ağaç kesimini engellemek için kampanyalar düzenlerdim. Öğrenci olduğum için öğrencileri de unutmazdım ve başarılı öğrenciler için dershaneler açar, kurslar düzenlerdim. Eğitim bir toplumun temeli olduğundan kütüphanelerin sayısının veya kitaplarının artırılması için çalışmalara ve kampanyalara hız verirdim.