Konusu " Eğer teknolojinin tüm gereksinimlerinizi karşıladığı, çalışmak zorunda olmadığınız bir dünyada yaşıyor olsaydınız, yaşam seçimleriniz neler olurdu? "

Yazar Rumuzu: ateş2259
Eser Sıra Numarası:190213eser33                                       GEZMEK UYUMAK VE MUTLULUK
     Eğer teknoloji insanların gereksinimlerini karşılarsa, çalışmaya, para kazanmaya, bir şeyleri elde etmeye ihtiyacı olmasa yaşam seçimleri arasında herkesin isteyeceği yapacağı şeyler ilk öncelikle tembellik olurdu. Başka bir açıdan bakarsak duyguda körelme gibi durumlara rastlanmaya başlar. Bireylerin birbirine ihtiyaçları olmadığında aile, akrabalık, dostluk kardeşlik vb. kavramlar bireylerin iç dünyasında körelmeye başlar.
Şimdi kendi bakış açımdan bahsetmek istiyorum.Benim hiç bir şeye ihtiyacım olmasa, çalışmak zorunda olmasam yapmak isteyeceklerim ve yaşam seçimlerim arasında tüm dünyayı gezmek ve uyumak olur. Yani dünyanın tüm yerlerini gezerek, o ülkedeki insanların yaşayış şekillerini, hayat tarzlarını, hayata bakış açılarını, nelerle mutlu nelerle mutsuz olduklarını görmek, dinlerini, inançlarını, inançlarına olan bağlılıklarını öğrenmek isterdim.
Diğer bir yandan da hiçbir şeye gereksim duymazsam, herkesin sevdiği ama benim biraz daha düşkün olduğum yani uyumak, saatlerce uyumak isterdim. Şimdi insanlar nasıl bir şeyler elde etmek için, para kazanmak, yaşamını ve geçimini sağlamak için uğraşıyorsa ve teknoloji bireylerin tüm gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşıladığı için farklı bir hayat yapısı oluştururdum. Ve bu farklı hayat yapısını oluşturmak için bir örnek vermek gerekirse şu örneği veririm.Tanrının hiçbir şeye ihtiyacı ve gereksinimi yoktur. Paraya, dostluğa, sevgiye vb…Tanrının nasıl hiçbir şeye ihtiyacı gereksinimi yoksa ve bir dünya yaratmışsa, teknoloji sayesinde bireylerin ihtiyaçları gereksinimleri karşılanıyorsa ve bir şeye ihtiyacı yoksa bireylerde farklı bir dünya, yeni bir hayat stili oluşturabilirler.
Ben yeni bir dünya, yeni bir hayat oluştursam insanların her istediği her ihtiyacı karşılandığı için, bu yeni hayatın insanların eğlencelerine sevdiği şeylere, yapmak istediği şeylere dair hitap etmesini sağlarım. Çünkü insanlar her istediği olduğu için artık insanların sevgiye, ilgiye, eğlenceye, sevdiği şeylerle uğraşmaya, farklı yerleri gezip görmeye, insan arasındaki bağın daha fazla güçlenmesine ihtiyaç duyar.Yani bu yeni hayatın içerisinde gereksinim mutluluk olmalıdır. Bu yeni hayat içerisinde mutluluğa nasıl ulaşacağız diye bir soruyla karşılaşabiliriz? Bu sorunun cevabı hem çok basit hem değil.Çünkü insanoğlunun büyüktedir gözü hep elindekiyle yetinmeyi bilmez.Ama şimdiki şartlarda hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı için insanları mutlu etmek daha olaydır. En azından bireylerin hiçbir şeye gereksinim olmadığında gezerek, uyuyarak ve mutlu oldugu bir takım olaylarla ilgilenerek daha farklı bir yaşam stili oluşacaktır.
    Ve böylece bireyler yaşadıkları yeni ver farklı hayattan daha zevk almaya başlayacaklar.